Oferta

Zajmujemy się wszelkimi rodzajami ubezpieczeń dostępnych na rynku. Ze względu

na odbiorców możemy je podzielić na oferowane klientom indywidualnym oraz
instytucjonalnym (firmowym)

Klientom indywidualnym polecamy ubezpieczenia:

 • komunikacyjne OC, AC, NW, ASSISTANCE, Ochrony Prawnej
 • mieszkań i domów
 • indywidualne zdrowotne
 • na życie

Klienci firmowi mogą na nas liczyć przy pomocy w wyborze ubezpieczeń:

 • Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
 • mienia od wszystkich zdarzeń
 • transportowych
 • komunikacyjnych

  Finding credible sources. It’s free form, which means that your writing can include diagrams, numbered points, and whatever else you can imagine. Prior to getting to writing a college research paper There are quite a few those things one ought to consider. My purpose is How it matters not if your paper is all about a breakthrough research

  ( min. Floty pojazdów)

 • gwarancji ubezpieczeniowych
 • grupowych pracowniczych na życie
 • zdrowotnych