Nieprzewidziane zdarzenia a co za tym idzie szkody zdarzają się wszędzie, jeśli zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową należy się odszkodowanie, wydawałoby się proste, ale nie zawsze tak jest. Często zdarza się, że dostajemy odmowę wypłaty lub odszkodowanie znacznie niższe niż rozmiar szkody. Zdarza się tak z różnych powodów, czasem jest to złe oszacowanie rozmiarów szkody, czasem brak wystarczających informacji przekazanych do Ubezpieczyciela lub nieprawidłowe zgłoszenie samej szkody.

Dzięki nam możesz uzyskać odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat czy też uszczerbków na zdrowiu. Nasze doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach poszkodowanym przysługuje wyższe świadczenie niż to które proponuje im Towarzystwo w początkowej fazie likwidacji.

Dla naszych klientów których obsługujemy w ramach ubezpieczeń, usługi doradztwa w zakresie likwidacji szkód i odszkodowań są bezpłatne.